Polityka prywatności Bolix Club

BolixClub to aplikacja Programu Partnerskiego BolixClub dla klientów Bolix oferowana przez BOLIX S.A. z siedzibą pod adresem ul. Stolarska 8 34-300 Żywiec, która to firma jako administrator danych osobowych przetwarza dane na potrzeby aplikacji i serwisu www.bolixclub.pl.

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez administratora na Państwa temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.

Państwa dane osobowe pozyskujemy, gdy rejestrują się Państwo w usłudze dostępu do aplikacji Programu Partnerskiego BolixClub, a także gdy korzystają Państwo z serwisu www.bolixclub.pl i zadają pytanie poprzez formularz kontaktowy dostępny w tym serwisie.

a) Uczestniczenie w programie BolixClub.
Cel przetwarzania: Państwa dane są niezbędne w celu uczestniczenia w programie BolixClub.
Kategorie danych: Państwa dane identyfikacyjne i kontaktowe oraz dane dotyczące Państwa firmy.
Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – wykonanie umowy.
Podanie Państwa danych jest dobrowolne, lecz niezbędne aby uczestniczyć w Programie Partnerskim BolixClub. Jeżeli Państwo nie podadzą danych osobowych oznaczonych w aplikacji jako obowiązkowe, nie będą mogli Państwo uczestniczyć w Programie Partnerskim.
Podanie danych nieoznaczonych jako obowiązkowe jest dobrowolne i nie jest warunkiem korzystania z naszych usług.

b) Świadczenie usługi dostępu do aplikacji BolixClub oraz serwisu www.bolixclub.pl.
Cel przetwarzania: Możliwość korzystania z aplikacji BolixClub i serwisu www.bolixclub.pl.
Kategorie danych: Dane związane z korzystaniem z aplikacji i serwisu internetowego www.bolixclub.pl (dane dotyczące aktywności użytkownika w aplikacji i na stronie, historii logowania, przeglądania, sesji, adresu IP, dane dotyczące przeglądarki internetowej i systemów operacyjnych).
Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – wykonanie umowy oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnione interesy administratora: wykrywanie nadużyć i zapobiegania im oraz ustalanie, dochodzenie i obrona roszczeń.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do korzystania z aplikacji BolixClub lub serwisu www.bolixclub.pl.

c) Komunikacja (składanie reklamacji, skarg)
Cel przetwarzania: Możliwość składania reklamacji i skarg zgodnie z regulaminem Programu Partnerskiego BolixClub. W związku z tym, za pośrednictwem aplikacji BolixClub, bądź poprzez formularz kontaktowy w serwisie www.bolixclub.pl, macie Państwo prawo do złożenia reklamacji lub skargi w zakresie funkcjonowania aplikacji, lub uwag do działania Programu Partnerskiego.
Kategorie danych: Państwa dane identyfikacyjne i kontaktowe, dane będące przedmiotem Państwa reklamacji i skarg.
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – wykonanie umowy oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnione interesy administratora: utrzymywanie kontaktu z uczestnikami Programu Partnerskiego.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne aby złożyć reklamację lub skargę.

Informacje handlowe:
Cel przetwarzania: Bolix chce przesyłać Państwu informacje o produktach, ofercie i usługach Bolix, poprzez wysyłkę newslettera na Państwa adres e-mail.
Kategorie danych: Państwa adres e-mail.
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnione interesy administratora: marketing bezpośredni.
Podanie adresu e-mail dla otrzymywania newslettera jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania newslettera. Zgoda na otrzymywanie newslettera w żaden sposób nie wpływa na uczestnictwo w programie BolixClub.

Dołożyliśmy i dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo powierzonych nam danych osobowych, zarówno na obszarze technicznym (m.in. dostęp do naszej aplikacji możliwy jest wyłącznie przez szyfrowane połączenie SSL) jak i organizacyjnym. Powołaliśmy również Inspektora Danych Osobowych z którym można skontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych poprzez e-mail: iod@bolix.pl lub pisemnie na adres Organizatora.

Istotnym elementem zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych jest regularna aktualizacja aplikacji BolixClub oraz oprogramowania Państwa urządzeń komunikacyjnych.

Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez czas uczestniczenia w programie partnerskim, a następnie przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające ze współpracy oraz przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywanie danych, a w szczególności do czasu przedawnienia roszczeń podatkowych.

Państwa dane osobowe mogą być ujawniane następującym odbiorcom:

  • podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne lub udostępniającym narzędzia teleinformatyczne, w tym do prowadzenia aplikacji BolixClub i serwisu www.bolixclub.pl;
  • podmiotom świadczącym usługi doradcze, audytowe, pomoc prawną;
  • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską.
  • organom państwowym w wypadku zgłoszenia żądania uprawnionych organów, w zakresie i na podstawie określonych przepisami prawa.

W przypadku dokonania zakupu nagród w Programie Partnerskim, dane osobowe zawarte na fakturze mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia, którymi są standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa.
Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych Uczestnika narusza przepisy prawa.

Bolix zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności. O wszelkich zmianach Polityki prywatności Bolix poinformuje Państwa mailowo, a aktualną wersję opublikuje na stronie www.bolixclub.pl.

Oprócz niniejszej Polityki Prywatności zasady przetwarzania danych osobowych zostały opisane w Regulaminie Programu Partnerskiego BolixClub dostępnego w aplikacji oraz w serwisie www.bolixclub.pl.

Podczas przeglądania serwisu www.bolixclub.pl używane są pliki cookies, które są zapisywane na Państwa urządzeniu końcowym. Ich stosowanie ma na celu poprawne funkcjonowania strony na Państwa urządzeniu. Piliki te mają na celu zidentyfikowanie oprogramowania i dostosowanie działania strony i aplikacji do urządzenia użytkownika oraz utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

W ramach serwisu www.bolixclub.pl stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Pliki „cookies” mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki klient korzysta z serwisu. W tym celu mogą zostać zachowane informacje o ścieżce nawigacji klienta lub czasie pozostawania na danej stronie.

W zakresie informacji o preferencjach klienta gromadzonych przez sieć reklamową Google klient może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików „cookies” przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences.

Stosowane pliki „cookies” są bezpieczne dla Państwa urządzeń. W szczególności nie jest możliwe przedostanie się do Państwa urządzeń poprzez pliki „cookies” wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.

Za pomocą ustawień przeglądarki internetowej możesz samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące „cookies”. Ustawienia te możesz zmienić w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Cookies dostępne są w ustawieniach Państwa oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.